Sunday, 19 June 2016

Super Star เบอร์หนึ่ง ของเมืองไทย #NicKhun แห่งวง #2PM มาถ่ายหนังที่ #SkyExits กอดทักทายกับ #AumSkyExits

Super Star เบอร์หนึ่ง ของเมืองไทย #NicKhun แห่งวง #2PM

มาถ่ายหนังที่ #SkyExits กอดทักทายกับ #AumSkyExits ...


Wednesday, 23 March 2016

แพ้อะไรแพ้ได้ แต่อย่าพ่ายแพ้ต่อความอดทน และความพยายามบากบั่น เพราะมันคือชัยชนะต่อจิตใจเราเอง

แพ้อะไรแพ้ได้ แต่อย่าพ่ายแพ้ต่อความอดทน และความพยายามบากบั่น 

เพราะมันคือชัยชนะต่อจิตใจเราเอง 

โดนด่าว่าไร้ความพยายามนี่มันเสียดสีกว่าโดนด่าว่าโง่อีก 

ต้องซ้อม ซ้อม ซ้อม ซ้อม และ ซ้อม เท่านั่น ถึงจะสมบูรณ์แบบ 

#SkyExits #AumSkyExits ...